AHRA Finest Drag Racers

Photo taken at Houston Raceway, Houston, TX